Eko-umetniški festival Vila Eksena 2021-05-26T12:25:20+00:00

Projekt: Eko-umetniški festival Vila Eksena

Prijavitelj: Zavod Eksena Records
Partnerji: Xena d.o.o., Šolski center Slovenske Konjie – Zreče, Društvo Eksena
Obdobje trajanja: 1.3.2021 – 31.1.2022
Pričakovani znesek javne podpore: 16.182,47 €

Cilji in aktivnosti projekta:

S to operacijo bomo ranljivim skupinam (otroci, mladi, starejši in invalidi) nudili okolje, aktivnosti in sredstva za preživljanje kvalitetnega prostega časa, medgeneracijsko druženje, ustvarjanje in zabavo, pri čemer bo rdeča nit vseh aktivnosti osveščanje o pomenu okolja in spodbujanje varovanja narave. V ta namen se bo v okviru operacije na zunanjem pokritem prireditvenem prostoru Šentstage ter na otroškem igralnem parku v Deželi Vile Eksene v centru Šentjurja pripravilo in izvedlo naslednje aktivnosti – vse na temo varovanja okolja:

–        6 »re-use« delavnic,

–        2 glasbeno-plesna spektakla »Šov Vile Eksene & superjunakov«,

–        1 lutkovno predstavo,

–        1 glasbeni koncert.

Vse te aktivnosti bo izvedlo Društvo Eksena v sodelovanju z vsemi partnerji. Vloga Zavoda Eksena Records bo potekala od organizacije in vodenja ter usklajevanja celotnega projekta med partnerji pa vse do nadzorovanja poteka vzpostavitve Eko-umetniškega festivala in zunanjega pokritega prizorišča Šentstage. Partner Šolski Center Slovenske Konjice – Zreče bo nudil bogate izkušnje in znanje iz področja »re-use« tehnik, medtem ko bo partner Xena d.o.o. poleg aktivnosti promocije, prispeval zunanje pokrito prizorišče Šentstage in otroški igralni park Dežela Vile Eksene ter pomoč pri izvedbi »re-use« delavnic. Vse to bo potekalo na inovativen način skozi obliko skupinskega druženja ranljivih skupin v povezavi z umetnostjo. Na ta način se bo doseglo večje število ranljivih skupin ter bo prišlo do večjega učinka, saj bo umetnost tako glavni »prenašalec in ozaveščevalec« pereče problematike varovanja okolja in zmanjševanja odpadkov kot tudi glavni »povezovalec ranljivih skupin in medgeneracijskega druženja«. V okviru operacije se bo kupila nova tehnična oprema, ki je potrebna za izvedbo načrtovanih aktivnosti projekta. Z opremo se bo lahko ustrezno opremilo prizorišče Šentstage, kar je potrebno za izvedbo dogodkov, ki se bodo odvili v sklopu operacije.

Spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (povezava)

Spletna stran PRP www.program-podezelja.si

 eu kmetijski sklad