Projekt dežele Vile Eksene 2019-05-27T13:52:34+00:00

Projekt DEŽELA VILE EKSENE
LAS Od Pohorja do Bohorja
Prijavitelj: Xena d.o.o.
Partnerji: Zavod Eksena Records, Društvo Eksena
Območje: Šentjur

Obdobje trajanja: 18.3.2019 – 30.9.2020
Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 48.278,44 € oz. v višini 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Cilji in aktivnosti projekta:
– postavitev igrišča za otroke,
– aktivnosti za otroke o pomenu zdravega okolja in narave,
– medgeneracijsko druženje.

Projekt:
Operacija Dežela Vile Eksene vsebuje postavitev razgibanega in pestrega otroškega igrišča, s kakovostnimi raznovrstnimi igrali, ki bodo otrokom nudila okolje in sredstvo za preživljanje prostega časa in zabavo ter razvijanje psihosenzoričnih, psihomotoričnih sposobnosti, domišljije in socialnih veščin. To otroško igrišče pa bo tudi prizorišče mehkih vsebin in sicer ustvarjalnih in tematskih delavnic za otroke in mlade na temo spodbujanja pozitivnega odnosa do okolja in narave. Poleg praktičnih prikazov praks na področju ravnanja z odpadki, se bodo zvrstile aktivnosti za učinkovito rabo naravnih virov ter boljše informiranosti prebivalstva o možnih načinih ravnanja z okoljem in varstvom le-tega.

Glavne aktivnosti in cilji:

1. Izdelava igral ter postavitev igrišča za otroke
To otroško igrišče, ki smo ga poimenovali Dežela Vile Eksene, je celostno in zaokroženo zasnovan v kontekst »pravljične« dežele. Zato bodo vsa vključena igrala del te pravljične zgodbe, ki se bo povezovala v smiselno celoto Dežele Vile Eksene.

2. Aktivnosti za otroke
V sami Deželi Vile Eksene se bodo odvijale vodene aktivnosti za otroke in mlade, v katerih bodo lahko sodelovali tudi njihovi starši, s tem pa bodo namenjene celotni družini, še posebej pa ranljivim skupinam. Te vodene aktivnosti bodo pripravljale in izvajale strokovno usposobljene osebe (vzgojiteljice predšolskih otrok, osnovnošolske učiteljice) in bodo vsebinsko namenjene ozaveščanju o pomenu varovanja narave in okolja ter spodbujanju trajnostnega in pozitivnega odnosa do narave, hkrati pa bodo tudi spodbujale k aktivnemu varovanju, zaščiti in ohranjanju narave.

3. Medgeneracijsko druženje
Ta otroško-družinski park oziroma Dežela Vile Eksene bo v okviru svojega obratovalnega časa odprt za javnost in prosto dostopen za vsakogar. S tem bo predstavljal veliko pridobitev tako za okoliške prebivalce, med njimi predvsem za otroke in ranljive ciljne skupine, hkrati pa bo predstavljal tudi svojevrstno turistično privlačnost, ki bo v mesto Šentjur privabljala številne obiskovalce iz celotne Slovenije.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: www.program-podezelja.si

evropski-sklad